कारखाना भ्रमण

यो हाम्रो कारखाना हो। हाम्रा उत्पादनहरू यहाँ जन्मेका छन्। बजार-उन्मुख, गुणमुखी, नवीनता उन्मुख र सेवाको सिद्धान्तको साथ, हामी तपाईंलाई गुणस्तरीय उत्पादनहरू र पहिलो-श्रेणी सेवा पूर्ण हृदयले प्रदान गर्नेछौं!

IMG_20180927_085948R
DSC_4078
DSC_4081
DSC_9415
IMG_9877
IMG_9907